Eget prosjekt: Øyet

Eget prosjektt: Øyet
Foto: Stian Olsen-Dahl