Reklame: Lauritsen Gjerdefabrikk

Reklame: Lauritsen Gjerdefabrikk

Strobe har levert bilder til Lauritsen Gjerdefabrikk i forbindelse med nettbutikk og produktkatalog.
Produktene er fotografert på location.