Prosjekt: Nedlagt

Foto: David Langbach

Diverse bilder fra nedlagte steder i USA.