Reklamefoto: Kaldnes Tannhelse

  1. Reklamefoto for Kaldnes Tannhelse.
    Vi ble leid inn for å fotografere lokalet, ansatte i arbeid m.m.
    Bildene skal brukes i forbindelse med ny hjemmeside, brosjyrer og annen markedsføring.

Dette er et lite utvalg av hva vi har levert i forbindelse med denne jobben.