Reklame: Produktfoto for Yogavital

Reklame: Produktfoto for Yogavital

Strobe har levert bilder til Yogavital i forbindelse med ny hjemmeside, med nettbutikk.
Her er et knippe bilder av noen produkter fra location og studio.