Reklamefoto: Accon – Everzink

Bildene som vises her er en del av en større oppgradering av markedsføringsmateriale og reklamefoto til Accon.
Everzink er en bedrift i Larvik som utvinner zink og bruker Accon sine produkter i sitt arbeid.