Reklamefoto: Accon – Larvik Havn

Reklamefoto for Accon AS
En stor del av Accon sine produkter passerer Larvik Havn.
På denne fotograferingen har vi fokusert i større grad på logistikk og transport.
Takk til Toten Transport for utlån av deres nye flotte lastebil.