Reklamefoto: Hytera

Produktfoto for Ebutikken og Hytera.
Radioene og sensorene er fotografert hver for seg og lagt på transparent bakgrunn.
Dette er en god løsning når en grafiker ønsker å presentere produktene på forskjellige bakgrunner.