Reklamefoto: Salmar

Vi har vært på lakseoppdrettsanlegget til SalMar å produsert reklamefoto via Ebutikken.
SalMar bruker produktene til Ebutikken i sin kommunikasjon både internt på arbeidsplassen og eksternt ut via basestasjon.

Vi har også hatt fokus på deres produkter som omhandler sikkerthet.
-Flytevester som er designet for denne typen aktivt arbeid
-Vannsensor (alarm via samband når du faller i vannet)
-Hørselvern